Onze boerderij

Onze boerderij is de plaats waar het allemaal gebeurt. De Schuifdamhoeve is een familiebedrijf dat opgericht is in 1922 door de overgrootouders van Bart. In 1951 hebben de oma en opa van Bart (Gaston en Gabriëlla) de boerderij verdergezet. De ouders van Bart, Guido en Maryse, hebben sinds 1980 de boerderij overgenomen.
Sinds april 2015 is Bart ook in de boerderij gestapt. Sinds januari 2016 staan Bart en Judy in voor de verwerking van de melk tot verschillende zuivelproducten.

Ons bedrijf is een gemengd bedrijf, met melkvee en akkerbouw. Het dagelijkse werk op de boerderij bestaat uit het verzorgen van de dieren, het voederen van koeien, kalveren en jongvee. De koeien worden twee keer per dag gemolken. Daarnaast wordt ook heel veel tijd besteed in het telen van de voedergewassen. Maïs, bieten, gras en graan dienen gezaaid en geoogst te worden.

Daarenboven kunnen we met trots meedelen dat onze melk sinds november 2017 het biolabel draagt. Biologische melkveebedrijven mogen geen scheikundige meststoffen gebruiken bij voederteelten. Ook mogen we geen chemische middelen inzetten bij onkruidbestrijding. Op dieren mogen geen preventieve geneesmiddelen gebruikt worden en het aantal koeien per hectare is beperkt tot 2.

Boer Bart

Onze koeien

Voeding

In de zomer lopen er op onze groene weiden zo'n 60 zwart- en roodbonte Holstein koeien die dagelijks elk ongeveer 25 liter melk produceren. Gras is dan ook het favoriete voer van de koe en meteen ook de belangrijkste grondstof voor de melk. In de winter zijn de koeien steeds binnen in een "potstal". Dit is een stal waar de koeien 2x daags in een vers bedje van stro kunnen liggen.

Ze krijgen dan kuilgras. Kuilgras is gras dat in het voorjaar of in de zomer gemaaid wordt en nadien "ingekuild" wordt. Inkuilen wil zeggen dat het gras op een grote hoop op een betonplaat is verzameld. Daarna rijdt er een trekker of andere zware machine overheen om de lucht eruit te krijgen en zo bederf te voorkomen. De grashoop wordt met plastic afgedekt.

Naast gras eet de koe ook kuilmaïs en bietenpulp. Al deze op de boerderij geteelde producten worden ruwvoer genoemd. Daarnaast eet de koe ook krachtvoer: granen en soja. Het ruw- en krachtvoer wordt dagelijks in een afgewogen hoeveelheid gemengd in de mengwagen.

Roodbonte Holstein koeien

Melk

De zwart- en roodbonte Holstein koeien zijn zwart en wit of bruin en wit, soms heel grillig gevlekt. Groot en vaak mager, een echte melkkoe. Oorspronkelijk uit Nederland, maar een eeuw lang gehouden in Amerika, voor de dieren in 1980 terugkwamen.

Via de magen van de koe wordt het voer in het bloed opgenomen en in de uier omgezet in melk. Een koe heeft vier magen: de pens, de netmaag, de boekmaag en de lebmaag.
De koeien worden tweemaal daags gemolken in een tandem-melkstal met 2 x 3 dierplaatsen.

Gras voor de koeien

Kalfjes

Een koe is om de drie weken vruchtbaar ofwel tochtig. De veehouder moet de koe dan drachtig zien te krijgen. Dat gebeurt met een stier van het eigen bedrijf of met sperma van een andere stier. Dat laatste wordt kunstmatige inseminatie (KI) genoemd. Na de bevruchting duurt het 40 weken (de drachtigheidsperiode) voordat er een kalfje wordt geboren.


Ontdek onze artisanale zuivelproducten

Kalfje